مشخصات فیزیکی
ابعاد
وزن
مشخصات فنی
جنسلاستیک
استراحتگاه مچ دست
هاب USB
سایر مشخصاتقابل انعطاف ،قابل کار با هر موسی، بافت سازگار برای دقت بالاتر