ارسال کالا

ارسال هر نوع کالا از فروشگاه کالا همراه در تهران، در صورت خرید بیش از مبلغ دویست هزار تومان و شهرستان در صورت خرید بیش از سیصد  هزار تومان تا  آدرس مذکور در سفارش رایگان می باشد.

 

سفارش هایی که در روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه قبل از ساعت 11:30 ثبت شوند در:

تهران: تا 48 ساعت بعد تحویل داده می شود.

شهرستان: طی همان روز تحویل به پست می شود. ( زمان رسید اجناس به شهرستانها توسط پست اعلام  میگیرد که معمولا بین 48 تا 72 ساعت می باشد)

 

سفارش‌هایی که پس از ساعت‌  11:30 ثبت شوند در:

تهران: دومین روز کاری بعداز خرید تحویل داده می‌شوند.

شهرستان: اولین روز کاری بعداز خرید تحویل به باربری می شود. ( زمان رسید اجناس به شهرستانها توسط باربری اعلام  میگیرد که معمولا بین 48 تا 72 ساعت می باشد)

 

نکته: تحویل کالا فقط با کارت ملی مشتری قابل انجام است.

نکته: مشتریان شهرستان در صورت خرید پایینتر از مبلغ سیصد هزار تومان اگر در خواست ارسال کالا با پست پیشتاز یا تیپاکس را داشته باشند بعد از انجام امور خرید با دفتر کالا همراه (88303375-021) تماس گرفته و به مسئول مربوطه اطلاع دهند .